Společnost Activity Partner s.r.o. byla založena odborníky, kteří v oblasti pojišťovnictví mají více jak 15-ti leté zkušenosti v oblasti finančního poradenství.

Aktuality

Majetkové pojištění

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění.

Životní pojištění

Životní pojištění je smlouva mezi vlastníkem a pojišťovnou, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě doby nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného.

Penzijní připojištění

Penzijní spoření

Penzijní doplňkové spoření

Vyplatí se spoléhat jen na státní důchod?

Průměrný starobní důchod se dnes pohybuje okolo 11 400 Kč.

Více než polovina důchodců však nedosáhne ani na tuto částku a dostává měsíční důchod menší. Důchodci se tak stále častěji dostávají do situace, kdy jim zbývá jen na základní potřeby.

Nechcete-li v penzi přemýšlet nad každou korunou a chcete si užít důstojný a klidný důchod, je důležité mít ještě další příjem a nespoléhat se jen na stát.

Maximální státní příspěvek je 230 Kč měsíčně
při spoření 1 000 Kč a více. Ročně lze takto získat až 2 760 Kč.

Příspěvky jsou poskytovány po celou dobu spoření, i když již vznikl nárok na řádnou výplatu smlouvy a spoření pokračuje.

Výše státních příspěvků závisí na vašem měsíčním příspěvku:

Měsíčně si spoříte 300 500 800 1000 1500 2000 3000
Stát vám měsíčně přispívá 90 130 190 230 230 230 230
Ročně ušetříte na daních - - - - 900 1800 3600
Celkem ročně získáte 1080 1560 2280 2760 3660 4560 6360

* Všechny uvedené hodnoty jsou v Kč. Měsíčně lze spořit i jinou částku než je uvedena v tabulce. Daňové úlevy, při spoření částky větší než 2 000 Kč, platí od roku 2017.